Trai yêu nhà em đã hết biếng ăn khó ngủ, tăng cân hẳn sau thời gian đứng cân

“Lúc trước con có dấu hiệu còi xương, bé biếng ăn khó ngủ, 7 tháng ngồi chưa vững, đứng cân. Giờ bé đã trườn vù vù, mọc thêm răng, uống sữa một mạch không cần ép nữa, ngủ rất ngon, … trộm vía con  em mừng hết sức … Đọc tiếp Trai yêu nhà em đã hết biếng ăn khó ngủ, tăng cân hẳn sau thời gian đứng cân