“Tốt lắm cả nhà ơi, bé nhà mình chậm tăng cân đã tăng 2kg rồi!”

Trẻ chậm tăng cân, nhẹ cân sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển toàn diện của trẻ đến các giai đoạn ngồi bò, mọc răng, đi đứng, chiều cao và sức khỏe lâu dài ở trẻ đều bị ảnh hưởng. Trẻ thiếu hụt sinh dưỡng lâu … Đọc tiếp “Tốt lắm cả nhà ơi, bé nhà mình chậm tăng cân đã tăng 2kg rồi!”