Tỉnh Hải Dương

STT ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ
1 NT Quảng Ninh 32 Nguyễn Đức Sáu, Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 2 NT Chị Dung Xã Minh Tân, Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 3 NT Chi Lợi Phú Điền, Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 4 NT Thành Thúy Nam Tân, Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 5 NT Thanh Bình Chợ Rồng, Thanh Quang, Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 6 NT Số 4 Ái Quốc, Tiền Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 7 NT Thái Bình 221 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
8 NT Hưng Thu 117 Mạc Thị Bưởi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
9 NT Thái Lâm 8A, Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10 NT Vĩnh Thịnh 17H, Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 11 NT Á Âu 36, Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 12 NT Minh Tâm 38A, Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 13 NT Phúc Anh 32, Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
14 NT Hà Nội 353, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
15 NT Hồng Hà 300, Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
16 NT Ánh Dương 107 Thái Học 1, TX Chí Linh, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
17 NT Ánh Nguyệt 428 Trần Hưng Đạo, TX Chí Linh, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
18 NT Chị Loan Lê Lợi, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
19 NT Số 7 TX Chí Linh, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
20 NT Thềm Xuyến Số 2, Nguyễn Trãi 1, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
21 NT Hạ Mai Hoàng Tiến, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
22 NT Cô Thúy Đồng Lạc, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
23 NT Chị Hương Cộng Hòa, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
24 NT Hiếu Hiền Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
25 NT Số 85 Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
26 NT Hoàng Hùng TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
27 QT Số 38 Cao An, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
28 NT Hoàng Hà Phí, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
29 NT Chị Thanh Phí, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
30 NT Duẫn Quyên TT Cẩm Giàng, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
31 NT Chị Nhung Ga Cao Xá, Cao An, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
32 NT Phong Hòa Cổng Khu CN Đại  An, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
33 NT Gia Bảo An Cường, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
34 NT Số 18 Hiệp An, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
35 NT Trọng Lý TT Kinh Môn, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
36 NT Chị Hoa Minh Tân, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
37 NT Chị Huệ Minh Tân, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
38 NT A Tĩnh Phạm Mệnh, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
39 NT Chị Thảo Phương Phạm Mệnh, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
40 NT Thanh Loan Thất Hùng, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
41 NT Sử Mơ Hiệp An, Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
42 NT Tâm Dược Lai Vu, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
43 NT Bình Phương Cổ Dũng, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
44 NT Số 1 Cổ Dũng, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
45 NT Dũng Hà Tuấn Hưng, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
46 NT Hoàng Trung Kim Đính, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
47 NT Hạnh Cường Tuấn Hưng, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
48 NT Chị Nhung Kim Xuyên, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
49 NT Chiến Hương Kim Xuyên, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
50 NT Tân Phú TT Phú Thái, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
51 NT Kim Dung TT Phú Thái, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
52 NT An Thái TT Phú Thái, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
53 NT Tuấn Kiệt Kim Lương, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
54 NT Chị Huế Kim Tân, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
55 NT Chị Kim Anh Kim Khê, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
56 NT Chị Ngọc TT Phú Thái, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
57 NT Mai Hương TT Phú Thái, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
58 QT Gấm Duẩn Thôn Cẩm Đới, Xã Thống Nhất, Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
59 QT Số 2 116 Nguyễn Chế Nghĩa,TT Gia Lộc, Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
60 NT Em Huyền Đức Chính, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
61 QT Nam Anh Trần Nội, Thạch Khôi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
62 QT Phúc Oanh Cẩm Chế, Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
63 QT Sơn Hằng, Số  2 Khu 5, TT Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
64 QT Thành Lê Chợ Triều, Cẩm Chế, Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
65 QT Thanh Mai Số 12 108 Trần Hưng Đạo, TT Ninh Giang, Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
66 QT Ánh Tuyết Xã Đồng Tâm, Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
67 QT Tùng Dương Hưng Đạo, Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương
68 QT Hương Giang TT Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương
69 QT Trường Hương Hưng Đạo, Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương
70 QT Thanh Vân Quang Phục, Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương
71 QT Đạt Ngân Quang Trung, Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương
72 QT Số 15 Đồng Kênh, Văn Tố, Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương
73 QT Mỹ Lệ An Hộ, Quang Trung, Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương
74 QT Uyên Hương Chợ Leo, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
75 QT Số 1 155 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
76 QT Số 19 41 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
77 QT Tuấn Nga Bình Xuyên, Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
78 QT Số 9  Cô Hoa Chợ Phủ, Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
79 QT Anh Hợp Hoàng Tân, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
80 QT Số 18 Chợ Yết Kiêu, Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
81 QT Ánh Nguyệt 315A Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
82 QT số 45 Chúc Thôn, Cộng Hòa, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
83 QT Thềm Xuyến Chợ Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
84 QT số 7 SN7, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
85 QT số 25 Khu Bích Nhôi 2, TT Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
86 QT Hồng Hoa Khu Bích Nhôi 3, TT Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
87 QT Tuấn Kiệt Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
88 QT Tâm Dược Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
89 QT Tân Phú SN19 Đường 20/9 Khu Tân phú, TT Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
90 QT Hoàng Trung Thị Tứ Kim Đính, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
91 QT Bình Phương Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
92 QT Phúc Oanh Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
93 QT số 4 CN cty dược HD Tiền Trung, P.Ái Quốc, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
94 NT Phúc Anh 32 Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
95 NT Vĩnh Thịnh 17H Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
96 NT Minh Tâm 38A Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
97 NT Thái Lâm 8A Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
98 NT Thái Bình 221 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
99 NT Hà Nội 353 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
100 NT Hiếu Hiền Ghẽ, Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
101 NT Mai Hương TT Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
102 NT Phương Dung Cậy, Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
103 NT Tùng Dương Thị Tứ Hưng Đạo, Huyện Tứ Kì, Tỉnh Hải Dương

Hoặc quý khách có thể gọi phòng Dược Sĩ tư vấn: 1800.78.99.88

Mua ColosMAX Q10 Gold ngay hôm nay để được nhận ưu đãi SỐC

Mời các bạn xem Ts.BS Lê Thị Hải - Nguyên Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia tư vấn về: "Trẻ hay ốm, chậm tăng cân, còi xương, suy dinh dưỡng" trên Đài Truyền Hình Hà Nội.

Bài viết liên quan