Quá bất ngờ: Bé Thanh Trúc đãtănggần10kg và caothêm21cm,bé Anh Tú tăng2kg,caothêm7cm chỉ trongthờigianngắn

Trẻ nhỏ không chỉ cần được quan tâm đến sự tăng cân hàng tháng mà sự phát triển chiều cao và các giai đoạn biết lẫy, ngồi bò, đi đứng, mọc răng ở trẻ cũng rất quan trọng! Trẻ vẫn tăng cân hàng tháng nhưng thiếu chiều cao, … Đọc tiếp Quá bất ngờ: Bé Thanh Trúc đãtănggần10kg và caothêm21cm,bé Anh Tú tăng2kg,caothêm7cm chỉ trongthờigianngắn