Lời “kể lể” chân tình từ các mẹ có con đã lên cân tốt, hết biếng ăn, đặc biệt sức đề kháng đã tốt hơn hẳn sau một thời gian ngắn

Bé Đình Quang mới uống 1 hop ColosMAX Q10 đã ăn uống ngon miệng hơn hẳn và tăng được 4lạng sau thời gian dài đứng cân, đề kháng cực kì tốt Bé Đình Quang đã ăn uống và lên cân tốt chỉ sau 1 hộp ColosMAX Q10  Mẹ … Đọc tiếp Lời “kể lể” chân tình từ các mẹ có con đã lên cân tốt, hết biếng ăn, đặc biệt sức đề kháng đã tốt hơn hẳn sau một thời gian ngắn