Gái yêu của mẹ “Vũ Hiền” đã hết hẳn táo bón, hết ốm vặt, tăng thêm 10kg. Hiện tại con 5 tuổi, nặng 21kg và cao 107cm

“Các mẹ có con còi hay sức khỏe kém mà không cho con sử dụng thì quá phí! “ 🙂  – Đây là nguyên văn câu nói của mẹ “Vũ Hiền” khi vào khoe con. Các mẹ có con nhẹ cân, suy dinh dưỡng hay đề kháng kém … Đọc tiếp Gái yêu của mẹ “Vũ Hiền” đã hết hẳn táo bón, hết ốm vặt, tăng thêm 10kg. Hiện tại con 5 tuổi, nặng 21kg và cao 107cm