Chia sẻ từ 2 bà mẹ có con đã hết biếng ăn, tăng cân tốt trở lại sau thời gian dài đứng cân

“Con em đến 28th chỉ có 11kí còn chưa biết ăn cơm. Nhờ bé uống đúng loại này, đã được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia ĐÁNH GIÁ CAO HIỆU QUẢ, bé đã ăn uống rất giỏi và lên cân tốt hẳn chỉ sau vài tuần, khiến em vô … Đọc tiếp Chia sẻ từ 2 bà mẹ có con đã hết biếng ăn, tăng cân tốt trở lại sau thời gian dài đứng cân