Giúp trẻ tăng cân tốt trở lại, ăn ngủ ngon, dành cho trẻ chậm tăng cân, trẻ ốm vặt

“Con em đến 28th chỉ có 11kí còn chưa biết ăn cơm. Nhờ bé uống đúng loại này, đã được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia ĐÁNH GIÁ CAO HIỆU QUẢ, bé đã ăn uống rất giỏi và lên cân tốt hẳn chỉ sau vài tuần, khiến em vô … Đọc tiếp Giúp trẻ tăng cân tốt trở lại, ăn ngủ ngon, dành cho trẻ chậm tăng cân, trẻ ốm vặt