Chia sẻ từ 2 bà mẹ có con đã hết biếng ăn, tăng cân tốt trở lại sau thời gian dài đứng cân

“Con em đến 28th chỉ có 11kí còn chưa biết ăn cơm. Nhưng nhờ bé uống đúng loại được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia ĐÁNH GIÁ CAO HIỆU QUẢ, đã nhanh chóng giúp con ăn uống giỏi và lên cân tốt hẳn chỉ sau vài tuần” khiến mẹ … Continue reading Chia sẻ từ 2 bà mẹ có con đã hết biếng ăn, tăng cân tốt trở lại sau thời gian dài đứng cân