Các dấu hiệu ở trẻ còi xương, rụng tóc vành khăn, khó ngủ, chậm tăng cân - VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA